Het schrijven in duidelijke taal zorgt voor een succesvol bedrijf.

LanguageTool helpt teams over de hele wereld om hun correspondentie te optimaliseren en hun bedrijfsnaam te versterken door een zakelijke stem te definiëren.

Lees Meer

Een meertalige LanguageTool voor een meertalige wereld

LanguageTool controleert teksten op spelling- en grammaticafouten in meer dan 30 talen, en verrijkt uw schrijfstijl met slimme stijlsuggesties.

Beter Samen

Met Exclusieve Team Kenmerken

Wij letten op de juiste spelling en schrijfstijl van de teksten, zodat uw team zich kan focussen op de inhoud. Met de exclusieve functies van LanguageTool voor Teams behoren inconsistente teksten en gênante fouten tot het verleden.

Werkt Vanaf Iedere Locatie

Ontvang verbetersuggesties (inclusief interpunctie suggesties enz.) terwijl u een e-mail, blog of eenvoudige tweet aan het schrijven bent, in welke taal dan ook.

Klaar voor internationale Teams

LanguageTool detecteert automatisch de taal waarin u schrijft en zal automatisch suggesties geven waardoor uw teksten klinken alsof u in uw eigen moedertaal schrijft. Zo kan uw team zich concentreren op de inhoud van de teksten zonder zich druk te maken over de correcte spelling en grammatica.

Team Woordenboek

Het Team Woordenboek bevat aangepaste woorden en uitdrukkingen die u en uw collega's dagelijks gebruiken. Voeg woorden toe die niet als een spelfout moeten worden gemarkeerd. Dit is vooral handig bij het gebruik van minder bekende technische termen en specialistische vaktermen.

Stijlgids

Met de Stijlgids voor Teams kunt u eenvoudige, aangepaste regels instellen om een gemeenschappelijke taal voor alle teamleden te definiëren.

Uw Team is in Goede Handen

Met LanguageTool voor Teams heeft u deze en nog veel meer voordelen:

Privacy en AVG-naleving

We hechten veel waarde aan uw privacy. LanguageTool is AVG-conform en wordt gehost in de EU. Voor meer informatie kunt u ons Privacybeleid raadplegen.

Integraties en Apps

Gebruik de geavanceerde spelling-, grammatica- en stijlcorrector van LanguageTool ongeacht waar u bent en welke schrijfprogramma's u gebruikt. Ons uitgebreide portfolio van add-ons, plug-ins en Apps biedt een oplossing voor iedere situatie.

Gebruikersbeheer en rollen

Beheer de gebruikers en stel in wie nieuwe regels en woorden aan uw woordenboek mogen toevoegen. Het Teamaccount geeft alle gebruikers toegang tot al onze add-ons en Apps.

Team Woordenboek en Stijlgids

Met het Team Woordenboek en de Stijlgids is uw team klaar voor succes. Zorg ervoor dat gênante typefouten en inconsistent taalgebruik tot het verleden behoren.

Cloud versie en versie op Locatie

LanguageTool biedt betrouwbare en gepersonaliseerde oplossingen voor iedereen, of het nu om een groeiend team of een gevestigd bedrijf gaat.

Alle Talen en Suggesties

LanguageTool controleert teksten op spelling- en grammaticafouten in meer dan 30 talen, en verrijkt uw schrijfstijl met slimme stijlsuggesties.

Consistente merkcommunicatie, ongeacht de grootte van uw team

Of het nu een start-up of een gevestigd bedrijf gaat, LanguageTool biedt flexibele en betrouwbare oplossingen voor elke fase van uw bedrijf.

LanguageTool Cloud

Eenvoudige installatie. Volledige controle. Profiteer van de exclusieve Teamfuncties en de laatste updates van LanguageTool terwijl u de infrastructuur aan ons overlaat.

Begin Nu

LanguageTool op locatie

Wij houden uw gegevens veilig, maar als u wilt, kunt u ook uw eigen LanguageTool-server hosten met de LanguageTool op Locatie versie.

Neem contact op met ons Sales Team

Wat LanguageTool voor u kan doen

Alleen met LanguageTool

LanguageTool ondersteunt meer dan 30 talen. Kijk wat er in zit voor

Basic

Voor beginners

Premium

Voor professionals

Huidig abonnement

Grammatica en interpunctie

Simpele grammaticafouten
voorbeeld Dit is echt een prachtige huis. prachtige prachtig Tussen ‘een’ en een het-woord wordt het bijvoeglijk naamwoord niet verbogen: “prachtig”.
Interpunctiefouten
voorbeeld Heel eenvoudig - als je wiskunde hebt gestudeerd. - Als gedachtestreepje wordt een ander streepje geadviseerd: “–”.
Ontbrekende komma’s
voorbeeld Ik ook maar dat wist je vast al. ook maar ook, maar Voor ‘maar’ komt (als u een pauze hoort) een komma: “ook, maar”.
Aanbevolen komma’s
voorbeeld De muur moet voldoende nat zijn zodat er genoeg kalk wordt meegevoerd. zijn zodat zijn, zodat Een komma tussen hoofdzin en bijzin zou dit iets leesbaarder kunnen maken: “zijn, zodat”.
Complexere grammaticafouten
voorbeeld Ik zie die meisje. die het U bedoelt vast: “dit”, “dat” of “het”.
Onjuiste werkwoordsvormen
voorbeeld Denk je dat de uitslagen al bekent zijn? bekent bekend Mogelijk is de werkwoordvorm verkeerd.
Fouten met onbepaalde voornaamwoorden
voorbeeld Dat is alles dat ik erover heb kunnen vinden. dat wat Gebruikelijker is “wat”.

Stilistische expressie

Meer gebruikelijke bewoordingen
voorbeeld Dat heb jij netjes gedaan. jij je Als er geen speciale nadruk ligt op jij, dan is “je” gebruikelijker.
Duidelijkere uitdrukkingen
voorbeeld Dit om u zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. zo optimaal mogelijk optimaal Optimaal is al zo goed mogelijk, wellicht kunt u alleen “optimaal” of “zo goed mogelijk” gebruiken.
Aanbevolen woordvormen
voorbeeld Dat bericht kan u zelf instellen. kan kunt Velen vinden dat “kunt” netter is als ‘u’ het onderwerp is. ‘Kan’ mag echter ook.
Vloeiende formuleringen
voorbeeld Dat is een hele grote mutatie. mutatie verandering De tekst wordt vlotter wanneer u deze herschrijft met “wijziging” of “verandering”.
Niet-academisch taalgebruik
voorbeeld Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. eigenlijk in feite In academische teksten past hier wellicht beter: “feitelijk” of “in feite”.
Professionele formuleringen
voorbeeld Bedankt voor de vlotte afhandeling. Bedankt Hartelijk dank In zakelijke tekst past hier wellicht beter: “hartelijk dank” of “dank u”.

Woordenschat

Regionale verschillen
voorbeeld Het was enerverend. enerverend spannend | zenuwslopend ‘Enerverend’ betekent in Vlaanderen ‘spannend’, in Nederland ‘zenuwslopend’.
Valse vrienden
voorbeeld Het wordt tijd om een beslissing te maken. maken nemen Beslissingen maak je niet, die neem je. Dus mogelijk: “nemen”.
Suggesties voor formele synoniemen
voorbeeld Hij heeft er een paar weken aan gewerkt. een paar enkele Iets formeler is: “enkele”.
Verwarring van samenstellingen
voorbeeld Het ging achter elkaar door. achter elkaar achterelkaar U bedoelt misschien: “achterelkaar” (onmiddelijk, zonder onderbreking). Zo niet, dan is dit gewoon correct.
Anglicismen
voorbeeld In andere woorden: kan dit ongestraft? In andere woorden Met andere woorden ‘In other words’ is Engels voor ‘met andere woorden’.
Overtuigendere verwoording
voorbeeld Je inzet wordt gewaardeerd. Je inzet wordt gewaardeerd Wij waarderen je inzet Door hier een actieve stem te gebruiken komt dit professioneler en zelfverzekerder over.

Semantiek

Onjuiste datum
voorbeeld Hij is geboren op woensdag 10 juli 1997. woensdag 10 juli 1997 donderdag 10 juli 1997 10 juli 1997 is geen woensdag, maar een donderdag.
Overbodige formuleringen
voorbeeld Om dat dan te moeten aangeven en te moeten noteren. te moeten noteren te noteren Er staat twee keer ‘te moeten’, wellicht kan de tweede worden weggelaten: “te noteren”.
Onduidelijke uitdrukking
voorbeeld Dat vond ik jammer. jammer spijtig Dit zou iets formeler kunnen met: “spijtig” of “teleurstellend”.
Voorkomen van vage uitdrukkingen
voorbeeld De trein komt om het uur. om het uur elk uur Duidelijker is: “elk uur” of “elke twee uur”.

Opmaak en typografie

Conventies voor uitschrijven van getallen
voorbeeld De buren hebben 3 kinderen. 3 drie Getallen onder de twintig en ronde getallen onder de honderd schrijven we in lopende tekst bij voorkeur uit.
Ontbrekende speciale karakters
voorbeeld Ze waren echt geirriteerd. geirriteerd geïrriteerd Er is een mogelijke spelfout gevonden.
Verzuimende spaties
voorbeeld Het kostte precies €22. €22 € 22 Er hoort een spatie na de €: “€ 22”.
Leesbaarheid van getallen
voorbeeld Het heeft maar 5.000 inwoners. 5.000 5000 Gebruik geen punt bij getallen met 4 cijfers (“5000”), behalve in een berekening.
Conventies van geschreven taal
voorbeeld Het totaal was dus 726+832. 726+832 726 + 832 Wiskundige tekens moeten door een (harde) spatie gescheiden worden.

Spelling

Eenvoudige typfouten
voorbeeld Ik woon in Amsterdamm. Amsterdamm Amsterdam Er is een mogelijke spelfout gevonden.
Hoofdletters en kleine letters
voorbeeld Is Groot-brittannië nog steeds lid van de Europese Unie? Groot-brittannië Groot-Brittannië Er is een mogelijke spelfout gevonden.
Controleren van (onnodige) nadruktekens
voorbeeld We hebben twaalf lessen, één voor elke maand van het jaar. één een Probeer nadruktekens te vermijden als ze niet nodig zijn.
Gebruik van het koppelteken
voorbeeld Speeltuinen en een jeu de boules baan zijn gepland. jeu de boules baan jeu-de-boulesbaan U bedoelt vast: “jeu-de-boulesbaan” of “jeu-de-boules-baan”.
Scheiden en combineren van woorden
voorbeeld Hij heeft gebruik gemaakt van Windows. gebruik gemaakt gebruikgemaakt ‘gebruik gemaakt’ zou fout kunnen zijn. Misschien bedoelt u: “gebruikgemaakt”

Kenmerken van LanguageTool

Karakterlimiet per tekstveld
10,000 150,000
Meer dan 30 talen
Persoonlijk woordenboek
Tekststatistieken
Stijlgids
Gepersonaliseerde functies voor uw team
Puntjes op de i-modus
Beperkt
Herformuleringen met behulp van A.I.
3 per dag

Apps

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Safari
Opera
Thunderbird
Windows
macOS
iOS

Meer weten over LanguageTool

Lees meer over alles wat met schrijven te maken heeft en over de laatste productwijzigingen in onze blogpost.

LanguageTool: The Crème De La Crème of Spelling and Grammar Checkers

What makes LanguageTool’s spelling and grammar checker stand out from the rest of the crowd? A lot.

Lees meer

How a LanguageTool Team Account Can Improve Writing

A LanguageTool Team Account brings many benefits including the Style Guide, Team Dictionary, and more!

Lees meer

LanguageTool’s Style Guide for Business Helps Your Team Stay Cohesive, Consistent, and On-Brand

LanguageTool’s Style Guide ensures that your team’s communication clearly and consistently represents your business’ brand, style, and tone.

Lees meer

Add Industry-Specific Words to LanguageTool’s Team Dictionary

LanguageTool’s Team Dictionary feature lets you add industry-specific words so that your team can avoid costly mistakes and remain consistent.

Lees meer

Start Vandaag

Laat afwijkende communicatie over uw merk en gênante schrijffouten tot het verleden behoren. Wij controleren op de juiste schrijfstijl en spelling, zodat u zich kunt concentreren op de boodschap.